โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ Bannakaewpracharat School

School profile picture

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ

Bannakaewpracharat School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอนุมัติ ยอดคำ

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 121 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 16 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 3


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านนาแก้วตะวันตก ต. นาแก้ว อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54362424   Fax :

nakaewpacharat.school@gmail.com


เส้นทาง