โรงเรียนบ้านท่าผา Banthapha School

School profile picture

โรงเรียนบ้านท่าผา

Banthapha School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 153 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านท่าผา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 ท่าผา ต. ท่าผา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54281510   Fax : -
-
-


เส้นทาง