โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง Laihinratbumrung School

School profile picture

โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง

Laihinratbumrung School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมาโนช ชนะพยัคฆ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 189 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านไหล่หิน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54274447   Fax : 54274447
banlaihin.com


เส้นทาง