โรงเรียนบ้านทุ่งขาม Banthungkham School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

Banthungkham School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 84 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งขาม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 ทุ่งขาม ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54274454   Fax : 54274454


เส้นทาง