โรงเรียนบ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง Bandonthumsakatonpung School

School profile picture

โรงเรียนบ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง

Bandonthumsakatonpung School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

-

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เกาะคา 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 ต้นผึ้ง ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
54   Fax :


เส้นทาง