โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ Honglee School

School profile picture

โรงเรียนบ้านฮ่องลี่

Honglee School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 59 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านฮ่องลี่]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแจ้ห่ม


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านฮ่องลี่ ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
0-5427-1614   Fax :


เส้นทาง