โรงเรียนบ้านหนองนาว Bannongnow School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหนองนาว

Bannongnow School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมโภช จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 109 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหนองนาว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แจ้ห่ม


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 บ้านหนองนาว ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54369706   Fax : 54369706


เส้นทาง