โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ Bansanmaklua School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ

Bansanmaklua School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 70 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เจ้าพ่อพญาคำลือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านสันมะเกลือ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54271461   Fax : -
-
-


เส้นทาง