โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว Ban Maipakao School

School profile picture

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว

Ban Maipakao School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสามารถ เป็นลาภ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 56 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนเจ้าพ่อพญาคำลือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านใหม่ผ้าขาว ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54369696   Fax : -

banmaipakhao@gmail.com


เส้นทาง