โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ Suondokkun School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ

Suondokkun School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสามารถ เป็นลาภ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 29 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 2 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เจ้าพ่อพญาคำลือ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านสวนดอกคำ ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54369297   Fax :


เส้นทาง