โรงเรียนชุมชนบ้านสา Bansa Community Shcool School

School profile picture

โรงเรียนชุมชนบ้านสา

Bansa Community Shcool School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายฉลอง หน้างาม
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 88 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนชุมชนบ้านสา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านสา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านสา ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54369078   Fax :


เส้นทาง