โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง Bansribunruang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

Bansribunruang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวัชรพงศ์ อินทรชิต
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 70 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาแม่สุก


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง ต. แม่สุก อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54833159   Fax :

bansibunruang@lpg3.go.th


เส้นทาง