โรงเรียนบ้านปงดอน Banpongdon School

School profile picture

โรงเรียนบ้านปงดอน

Banpongdon School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 8 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 3 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านปงดอน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ปงดอน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 ห้วยสะเหน้า ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
082 1869964   Fax : -
-
chucheep wongkrongsak@gmail.com


เส้นทาง