โรงเรียนบ้านไฮ Banhai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านไฮ

Banhai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 16 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 3 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านไฮ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ปงดอน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 บ้านไฮ ต. ปงดอน อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
   Fax :


เส้นทาง