โรงเรียนบ้านแม่เบิน Banmaeburn School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่เบิน

Banmaeburn School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 11 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่เบิน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเมืองมาย


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านแม่เบิน ต. เมืองมาย อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54380816   Fax : -
goo.gl/WmGG3L
-


เส้นทาง