โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง TungpungSchool

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง

TungpungSchool

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายทศพร สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 30 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งผึ้ง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านทุ่งผึ่ง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
54260124   Fax : -
-
banthungphueng@lpg3.go.th


เส้นทาง