โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง Ban Thunghang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง

Ban Thunghang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศุภกร เลือลา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 31 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 6 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ทุ่งผึ้ง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
899504125   Fax :


เส้นทาง