โรงเรียนบ้านหัวเมือง Huamuaeng School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหัวเมือง

Huamuaeng School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 76 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหัวเมือง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
หัวเมือง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 หัวเมือง ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54260154   Fax :

banhuamueang@lpg3.go.th


เส้นทาง