โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง Banpamiang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง

Banpamiang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 20 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แจ้ซ้อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านป่าเหมี้ยง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54260146   Fax :


เส้นทาง