โรงเรียนบ้านสบลี Bansoblee School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสบลี

Bansoblee School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 65 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 6 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสบลี]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
แจ้ซ้อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านสบลี ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54276099   Fax :

boonma2507@gmail.com ,yayaneeja@gmail.com


เส้นทาง