โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน Banlaung School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน

Banlaung School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายจำเนียร สุจริต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 45 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแจ้ซ้อน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านหลวง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54263238   Fax : -
-
-


เส้นทาง