โรงเรียนบ้านน้ำจำ Bannumjum School

School profile picture

โรงเรียนบ้านน้ำจำ

Bannumjum School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 47 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านน้ำจำ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองปาน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านหลวงเมืองปาน ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54276182   Fax : 54276182


เส้นทาง