โรงเรียนบ้านแพะ Banpae School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแพะ

Banpae School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอัษฎาวุธ ฆบูชา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 76 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแพะ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองปาน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านแพะ ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
0-5427-6355   Fax : 54276355
-
wpimthong@gmail.com


เส้นทาง