โรงเรียนบ้านดอนแก้ว Bandonkeaw School

School profile picture

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

Bandonkeaw School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 39 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านดอนแก้ว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองปาน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
0-5426-0149   Fax : 0-5426-0149

chantila2519@hotmail.co.th


เส้นทาง