โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน Bantungsan School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน

Bantungsan School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวิวัฒน์ ปราศรัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 17 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 4 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ตำบลบ้านขอ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านทุ่งส้าน ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
-   Fax : -
-
-


เส้นทาง