โรงเรียนบ้านขอวิทยา Bankhorwittaya School

School profile picture

โรงเรียนบ้านขอวิทยา

Bankhorwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนิรันดร์ ตันจันกูล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 62 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 10 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านขอวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บ้านขอ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านขอเหนือ ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
0-5436-4197   Fax : -

bankhowitaya@lpg3.go.th


เส้นทาง