โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง Bantungsakaeng School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง

Bantungsakaeng School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเปรม คำภิระแปง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 33 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มบ้านขอ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านทุ่งสะแกง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
   Fax :

tungsakang_school@hotmail.com


เส้นทาง