โรงเรียนบ้านหนอง Bannong School

School profile picture

โรงเรียนบ้านหนอง

Bannong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเจริญ วงศ์สมศักดิ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 9 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 4 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านหนอง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านขอ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านหนอง ต. บ้านขอ อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54364177   Fax :

bannong2010@hotmail.com


เส้นทาง