โรงเรียนปลายนาวิทยา Plaina Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนปลายนาวิทยา

Plaina Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 53 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนปลายนาวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 7 บ้านปลายนา ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
054-823246   Fax : 054-823246

phainav@thai.com


เส้นทาง