โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) Anubanmuangpan School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)

Anubanmuangpan School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศรีวร กิ่งนาละ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 53 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 ทุ่งกว๋าว ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
054-823158   Fax : 054-823158

aunbanmuangpan@lpg3.go.th


เส้นทาง