โรงเรียนบ้านจ๋ง Banjong School

School profile picture

โรงเรียนบ้านจ๋ง

Banjong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศรีวร กิ่งนาละ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 35 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 2 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านจ๋ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกว๋าว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านจ๋ง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54247452   Fax : -


เส้นทาง