โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง Banthungkung School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

Banthungkung School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายปัญญา ใจหาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 32 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 3 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทุ่งกว๋าว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
0-5424-7136   Fax :


เส้นทาง