โรงเรียนบ้านทุ่งปง Bantoongpong School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งปง

Bantoongpong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

-
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 13 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 6 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 2 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งปง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ทุ่งกว๋าว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 ทุ่งปง ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
-   Fax : -

tp1501955@gmail.com


เส้นทาง