โรงเรียนบ้านเฮี้ย Banhia School

School profile picture

โรงเรียนบ้านเฮี้ย

Banhia School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฮี้ย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 3 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 2 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านเฮี้ย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทุ่งกว๋าว


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านเฮี้ย ต. ทุ่งกว๋าว อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
54823309   Fax : -
-
chaweewan775@hotmail.com


เส้นทาง