โรงเรียนบ้านสันทราย Bansansai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสันทราย

Bansansai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศักดิ์ แสงบุญเรือง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 62 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 6 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสันทราย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ขุนตาน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านสันทราย ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-269596   Fax : 54269576


เส้นทาง