โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน Bantungkwean School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน

Bantungkwean School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

N
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 5 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 1 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ขุนตาน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านทุ่งเกวียน ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-269596   Fax : 054-269576


เส้นทาง