โรงเรียนบ้านเหล่า Banloa School

School profile picture

โรงเรียนบ้านเหล่า

Banloa School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนิสัย ธรรมไชย
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 151 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 25 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านเหล่า]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองยาวแม่สัน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 10 บ้านเหล่า ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-343137   Fax : 54343137
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500412
balaschool@gmail.com


เส้นทาง