โรงเรียนบ้านโป่งขวาก Banpongkhwag School

School profile picture

โรงเรียนบ้านโป่งขวาก

Banpongkhwag School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศักดิ์ นามะเสน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 115 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านโป่งขวาก]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองยาวแม่สัน


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านโป่งขวาก ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
   Fax :
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1052500419
saknam06@gmail.com


เส้นทาง