โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) Thairathwittaya 47 (Watnadao) School

School profile picture

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)

Thairathwittaya 47 (Watnadao) School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 34 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 นาเดา ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54329392   Fax : -
-
-


เส้นทาง