โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ Banmaetam School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

Banmaetam School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

-

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 2 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 แม่ต๋ำ ต. เสริมซ้าย อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54239006   Fax :

krooswing@Gmail.com


เส้นทาง