โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ Thungtam School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ

Thungtam School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนัฏฐพัฒน์ จันทร์ตา
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 76 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 ทุ่งต๋ำ ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54239409   Fax : 54835090
-
btt.school@hotmail.com


เส้นทาง