โรงเรียนศรีลังกาวิทยา Srilungka Wittaya School

School profile picture

โรงเรียนศรีลังกาวิทยา

Srilungka Wittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประธาน ยะเปียง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 180 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนศรีลังกาวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 ศรีลังกา ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54835062   Fax : 86420563
slk.ac.th
srilungka.school@gmail.com


เส้นทาง