โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก Bankiewhuayberg School

School profile picture

โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

Bankiewhuayberg School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 33 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 กิ่วห้วยเบิก ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54019978   Fax :


เส้นทาง