โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน Banpongnamron School

School profile picture

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

Banpongnamron School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายปิยะพงค์ หมุดปิน
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 36 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 10 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เสริมงาม2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 โป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ. เสริมงาม จ. ลำปาง 52210
54380667   Fax : -
-
-


เส้นทาง