โรงเรียนวัดหัวฝาย Wathaufai School

School profile picture

โรงเรียนวัดหัวฝาย

Wathaufai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอานนท์ จันทรมณี
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 66 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดหัวฝาย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ลิกไนต์1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
054-260171   Fax : -
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500449
wathuafaiischool@hotmail.com


เส้นทาง