โรงเรียนบ้านทาน Bantan School

School profile picture

โรงเรียนบ้านทาน

Bantan School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายณรงค์ พรมโลกา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 118 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านทาน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ลิกไนต์2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านทาน ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
054-260167   Fax :


เส้นทาง