โรงเรียนวัดสบจาง Watsobjang School

School profile picture

โรงเรียนวัดสบจาง

Watsobjang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนพดล ยอดวงศ์
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 60 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนวัดสบจาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ลิกไนต์ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านสบจาง ต. นาสัก อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
054-019967   Fax : -
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500465
watsobjang.lp@gmail.com


เส้นทาง