โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ Banmairattanakosin School

School profile picture

โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์

Banmairattanakosin School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวัฒนา บุญละคร
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 151 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 19 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ลิกไนต์ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต. นาสัก อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
054-247948   Fax :
www.mairattanakosin.com
mairattanakosin@gmail.com


เส้นทาง