โรงเรียนบ้านสบเติ๋น Bansobturn School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสบเติ๋น

Bansobturn School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 54 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสบเติ๋น]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ลิกไนต์ 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 2 บ้านสบเติ๋น ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220
089-8545471   Fax : -

ns49800571@yahoo.com


เส้นทาง