โรงเรียนอนุบาลสบปราบ Anubansobprab School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

Anubansobprab School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางประไพ ขว้างไชย
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 382 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 12 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 15 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลสบปราบ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 14 บ้านสบปราบ ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54296132   Fax : 54296568
www.anbsp.thmy.com
anbsp2466@gmail.com


เส้นทาง